Hvordan bliver man "frelst"?

Bibelen bruger et lidt gammeldags ord, "frelst", om f.eks. det at komme til tro, få sine synder tilgivet og få evigt liv.

Man kunne måske i stedet have brugt et ord som "reddet", hvilket ligger tættere på det tilsvarende engelske "saved". Men pointen er den samme, at Jesus kom for at frelse eller redde os fra konsekvenserne af vores manglende tro, vore synder, vores egoisme og alt andet, som er kommet mellem os og Gud.

Kristne har altid troet på det, som Bibelen beretter, nemlig at Jesus ikke var som ethvert andet menneske, men var Guds Søn, og at han gennem sin død og sin opstandelse fra de døde gjorde det muligt for alle mennesker at blive frelst eller reddet og få evigt liv.

Måske er du lidt usikker på, hvad du skal tro? Prøv at bede Jesus om at vise dig, at han er virkelig. Mange har oplevet dette.

Måske ønsker du at følge Jesus og ønsker at bekræfte eller bekende dette i en bøn. Så kan du f.eks. bede den nedenstående bøn eller en tilsvarende med dine egne ord:

Jesus, jeg ønsker at følge dig.
Jeg tror, at du er Guds søn, og at du døde og opstod igen.
Jeg beder dig tage imod mig og tilgive min synd og tage bolig i mig ved Helligånden.
Tak, at du nu tilgiver mine synder og gør mig til et Guds barn

Hvis du har bedt den bøn, så tag kontakt til en lokal kirke, f.eks. via punktet "kontakt", hvor du vil kunne møde andre kristne og komme videre i troen.

Hej Jesus! drives af Kristent Forlag og er et uafhængigt, evangelisk projekt.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk